Společné

Ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 dne 17. 4. v kmenové učebně 5. C od 15:30.

 
Individuální dle domluvy.