Společné

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 probíhají pouze individuální třídní schůzky.