Pracovní sešity, cena

17.09.2015 16:10

Dobrý den,

celková cena za pracovní sešity je 592 Kč. 

přehled objednaných pracovních sešitů:

PŘEDMĚT  PRACOVNÍ SEŠITY
ČJ Český jazyk 3. r. - čtení s porozuměním - 49,-
Vyjmenovaná slova nově - 41,-
Slovní druhy - 30,-
Slovní druhy - 21,-
Vyjmenovaná slova - 21,-
M Matematika a její aplikace 3. r., 1. díl - 44,-
Matematika a její aplikace 3. r., 2. díl - 44,-
Matematické minutovky 3. r. - 1. díl - 24,-
Matematické minutovky 3. r. - 2. díl - 24,-
Malá, velká násobilka - 21,-
PRV Já a můj svět 3 - 72,-
AJ Chit Chat 1 Activity Book - 165,-
JINÉ sešit s pomocnými linkami - 9,- (4 ks)

Faktury za nakoupené zboží jsou k nahlédnutí u třídního učitele. Peníze, prosím, noste průběžně během září, popř. října.

Děkuji

—————

Zpět