Dlouhodobý DÚ

24.05.2015 11:26

Prosím všechny rodiče, aby pomohli svým dětem při osvojování učiva.

Matematika:

- násobilka 2, 3 (během června také 4 a 5)

- dětem mohou v procvičování pomoci také tyto webové stránky: matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

 

Český jazyk:

- přehled slovních druhů (pořadí, rozpoznání podstatných jmen, sloves a předložek)

- dětem může pomoci tato tabulka: ucebnice.heureka.cz/slovni-druhy/

—————

Zpět