Průběžně po celý rok budeme ve škole opakovat učivo z celého 1. stupně. 

Zde naleznete přehled a procvičování toho, co jsme si již společně zopakovali a měli bychom velmi dobře znát.

ČESKÝ JAZYK

ZÁKLADY  
Rozdělení hlásek www.zskomornilhotka.cz/EU-OPVK-DUM/VY_12_INOVACE/I-2%20%C4%8CJ-2/%C4%8CJ2.23Rozd%C4%9Blen%C3%AD%20hl%C3%A1sek.pdf
Vztahy mezi slovy www.pancelcino.cz/cesky-jazyk/slova-a-slabiky/nadrazena/
Stavba slova slova rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm
www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=00.+Ko%C5%99en+slova#selid
Slovní druhy www.pancelcino.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/
Podstatná jména skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm
Slovesa skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

 

PRAVOPIS  
Pravopis u/ú/ů skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/prihody-maleho- kulihraska /vyber1.htm
Pravopis tvrdé/měkké souhlásky skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni1.htm
Párové souhlásky skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html
Vyjmenovaná slova  www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm 
Vyjmenovaná slova B skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/vyber.htm
Vyjmenovaná slova L skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm
Koncovky podstatných jmen, střední rod skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm
Koncovky podstatných jmen, ženský rod skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm
Zdvojené souhlásky www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=01.+Zdvojen%C3%A9+souhl%C3%A1sky#selid

 

 

MATEMATIKA

SČÍTÁNÍ/ODČÍTÁNÍ  
Sčítání do milionu s přechodem přes desítku (základem je +/- do 20) skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/boruvkova-zmrzlina/priklady1.htm
Odčítání do milionu s přechodem přes desítku (základem je +/- do 20) skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/mesicnanky/priklady1.htm
NÁSOBENÍ/DĚLENÍ  
Násobení a dělení 0 - 10 skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm
Dělení se zbytkem skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.php
Písemné násobení (základem je znalost násobilky 1 - 10) skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html
Písemné dělení (základem je znalost násobilky 1 - 10, dělení se zbytkem) skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html
JEDNOTKY, PŘEVODY  
Jednotky času skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/priklady1c.htm
Jednotky délky www.matematikasestka.wz.cz/prevod.html
skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm
Jednotky hmotnosti www.matematikasestka.wz.cz/prevod_hmotnost.html
skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm

Další možnosti procvičování zde: